Birinci gün zərfləri

Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 100 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 10.03.2020
Marka №: 1665
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 300 ədəd
Rəssam: Vüqar Əyyubov

 

azermarka