Birinci gün zərfləri

Regional Rabitə Birliyi ölkələrinin birgə buraxılışı. Xalq sənəti

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 21.12.2017
Marka №: 1462-1463
Formatı: 200x140 mm
Tiraj: 200
Dizayner: Nəriman Məmmədzadə
Rəssam: Nərmin Abdullayeva

   

azermarka