Birinci gün zərfləri

Avropa 2023. Sülh insanlığın ən böyük dəyəridir

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 10.07.2023
Marka №:1847-1848
Formatı: 114x162 mm
Markaların ölçüsü: 40,3х40,3 mm
Tiraj: 200
Dizayner: Orxan Qarayev
Satış qiyməti: 1.50 M

 

azermarka