Birinci gün zərfləri

Heydər Əliyev 100 il

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 10.05.2023
Marka №: 1835a-1840a
Formatı: 230x160 mm
Markaların ölçüsü: 52x37 mm
Tiraj: 100
Formatı: 230x160 mm
Designer: Orxan Qarayev
Satış qiyməti: 3.20 M