Birinci gün zərfləri

Heydər Əliyev 100 il. Məhdud buraxılış

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 10.05.2023
Marka №: 1834
Nominal: 10.00 M
Formatı: 230x160 mm
Markaların ölçüsü: 56x40 mm
Tiraj: 200
Formatı: 230x160 mm
Designer: Nəriman Məmmədzadə
Satış qiyməti: 10.50 M