Birinci gün zərfləri

Novruz bayramı

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 17.03.2023
Marka №: 1827-1830
Nominal: 0.50 M
Formatı: 200x140 mm
Markaların ölçüsü: 45x45 mm
Tiraj: 200
Formatı: 200x140 mm
Designer: Orxan Qarayev
Rəssam: Sayalı Məmmədova
Satış qiyməti: 2.50 M