Birinci gün zərfləri

Ali məhkəmənin 100 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 13.02.2023
Marka №: 1818
Nominal: 0.50 M
Formatı: 114x162 mm
Markaların ölçüsü: 52х36 mm
Tiraj: 200
Formatı: 114x162 mm
Satış qiyməti: 1.00 M