Birinci gün zərfləri

Lüdviq van Bethovenin 250 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 28.12.2020
Marka №: 1716
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Rəssam: Vüqar Əyyubov

   

azermarka