Birinci gün zərfləri

AZƏRBAYCANLI ALİM, QEYRI-SƏLİS MƏNTİQ NƏZƏRIYYƏSININ BANISI LÜTFİ ZADƏNİN 100 İLLİYİ

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 13.04.2021
Marka №:1721
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Rəssam: Vüqar Əyyubov

 

 

azermarka