Birinci gün zərfləri

Görkəmli Azərbaycan aktrisası Leyla Bədirbəylinin 100 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 21.05.2020
Marka №: 1678
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200 ədəd
Rəssam: Vüqar Əyyubov

  

azermarka