Birinci gün zərfləri

Azərbaycan milli mətbuatının 145 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 22.07.2020
Marka №: 1679
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Rəssam: Vüqar Əyyubov

    

azermarka