Birinci gün zərfləri

Regional Rabitə Birliyi ölkələrinin birgə buraxılışı. “İncəsənət xadimləri”. Qəzəlxan Əliağa Vahidin 125 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 28.08.2020
Marka №: 1683
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Rəssam: Vüqar Əyyubov

   

azermarka