Birinci gün zərfləri

Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 02.09.2020
Marka №: 1684
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Rəssam: Vüqar Əyyubov

  

azermarka