Birinci gün zərfləri

BMT-nin “Act Now” (“İndi hərəkətə keç”) kampaniyası

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 08.09.2020
Marka №: 1685-1694
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Dizayner: Anar Mustafayev

    

azermarka