Kartmaksimumlar

“Nizami Gəncəvi” miniatürü

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 06.12.2017
Formatı: 105x150 mm
Tiraj: 100
Dizayner: Elşən Hacıməmmədov

  

azermarka