Birinci gün zərfləri

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 75 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 24.10.2020
Marka №: 1696
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Rəssam: Vüqar Əyyubov

 

azermarka