Birinci gün zərfləri

Heydər Əliyevin neft sahəsinə verdiyi tövhə. Suvenir vərəqi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 20.09.2023
Marka №:1859-1871
Formatı: 230x160 mm
Markaların ölçüsü: 160x135 mm
Tiraj: 200
Dizayner: Orxan Qarayev
Satış qiyməti: 3.70 M

 

azermarka