Birinci gün zərfləri

Heydər Əliyevin neft sahəsinə verdiyi tövhə

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 20.09.2023
Marka №:1872-1901
Formatı: 114x162 mm
Markaların ölçüsü: 52x37 mm
Tiraj: 200
Dizayner: Orxan Qarayev
Satış qiyməti: 1.60 M

 

azermarka