Birinci gün zərfləri

Xan Şuşinski

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 20.12.2022
Marka №: 1801
Nominal: 1.00 M
Formatı: 170x250 mm
Markaların ölçüsü: 52х37 mm
Tiraj: 200
Formatı: 170x250 mm
Designer: Orxan Qarayev
Satış qiyməti: 1.50 M