Birinci gün zərfləri

"Heydər Əliyev 100 il". QR-kod

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 10.05.2023
Marka №: 1841
Formatı: 114x162 mm
Markaların ölçüsü: 40x28 mm
Tiraj: 200
Formatı: 114x162 mm
Designer: Nəriman Məmmədzadə
Satış qiyməti: 1.00 M