Birinci gün zərfləri

”Heydər Əliyevin neft sahəsinə verdiyi tövhə”

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 20.09.2023
Marka №: 1872-1901
Formatı: 114x162 mm
Tiraj: 200
Formatı: 114x162 mm
Designer: Orxan Qarayev
Satış qiyməti: 1.60 M