Birinci gün zərfləri

”74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi”

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 02.10.2023
Marka №: 1902-1905
Formatı: 114x162 mm
Tiraj: 200
Formatı: 114x162 mm
Designer: Turqay Məlikli
Satış qiyməti: 3.00 M