Birinci gün zərfləri

”Uzun Həsən 600 il”

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 01.11.2023
Marka №: 1914
Nominal: 1.50 M
Formatı: 220x110 mm
Markaların ölçüsü: 155x85 mm
Tiraj: 200
Formatı: 220x110 mm
Designer: Zöhrə Babayeva
Satış qiyməti: 2.50 M