Birinci gün zərfləri

Görkəmli Azərbaycan müğənnisi Müslüm Maqomayevin 75 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 21.12.2017
Marka №: 1464
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Rəssam: Vüqar Əyyubov

  

azermarka