Birinci gün zərfləri

Avropa poçtu 30 il

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 11.07.2023
Marka №:1851
Formatı: 114x162 mm
Markaların ölçüsü: 35,695x35,695 mm
Tiraj: 200
Dizayner: Orxan Qarayev
Satış qiyməti: 1.10 M

 

azermarka